Warning: include(/home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-settings.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '/home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-settings.php on line 84

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-content/themes/morpheus-custom/functions.php on line 4

Notice: Only variables should be passed by reference in /home/foundame/public_html/mentalforce.by/wp-content/themes/morpheus/option-tree/ot-loader.php on line 329
Mental Force Festival Knowledge Days - Program - Mental Force Festival
Knowledge Days – Program
17 Май 2017

Knowledge Days – Program

20 & 21 MAY 2017

17 Май 2017

Unsound Dislocation X Mental Force festival of electronic music and media-art will happen in Minsk on the 19-21 of May 2017 featuring performances by musician and media-artists from Belarus, Germany, Poland, France, Australia, USA, Ukraine and Russia. We have also prepared a program of ‘knowledge sharing’ for you – three lectures and a discussion:

Knowledge Days:

20 MAY 2017

14:00 – 18:00
Goethe-Institut Minsk (Charužaj st. 25/3)

14:00 — Lecture by Igor Kopko: «Modular synthesizers in contemporary music»

16:00 — Discussion: «Locations & Dislocations»

21 MAY 2017

15:00 – 17:00
PUNKT (Kastryčnickaja st. 23а)

15:00 — Lecture by Natalia Nemkova: «Interaction as a tool for cultural negotiation»

16:00 — Lecture-performance by Olia Sosnovskaya: «burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke»


Lecture: “Modular synthesizers in contemporary music”.


koala-modular

Electronic musician and sound designer Igor Kopko (Radiokoala) will tell about the current state of the ‘modular industry’, new trends and developements, possibilities of these unusual music devices, that have created a whole subculture of like-minded people and have been defining the direction of music development for several decades. He will also show how he uses a modular synth in a live performance. The participants will be able to  play with a synth trying to produce interesting sounds.


Discussion: Locations & Dislocations


unsoundmentalforce

Music festival organizers from Poland and Belarus will discuss the current issues of local. regional and global scenes interaction.

Participants: Mat Schulz and Malgorzata Plysa (Unsound Festival), Jedrzej Dondzillo (Up To Date Festival),  Mental Force Festival team

Moderator: Alexander Karneichuk (34mag.net)

Language: English with translation, Belarusian, Russian.


Lecture by Natalia Nemkova: “Interaction as a tool for cultural negotiation”


oleni

Natalia Nemkova from an architects commuinty Monogroup will speak about turning the social research data into an intractive game using Processing.

Language: Russian, English.


Lecture-performance by Olia Sosnovskaya: “burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke”


17880633_1661480570530493_2701129730150425435_o

The artist will consider various spaces and dimensions of festivities. Points of tension and connections between work and leasure, entertainment and boredom, pleasure and violence, body experience and spectacle, revolution-ness and commercialization. From the official Soviet and Post-Soviet celebrations to raves.

 

Music program of the festival

 

Unsound Dislocation X Mental Force is supported by the Goethe-Institut in Minsk, Adam Mickiewicz Institute, Polish Institute in Minsk , Embassy of France in Belarus.

The official festival hotel — Garni. Partners: «Аzhur Grupp», DJShop.by,  Create IT! conference, Next App taxi.

More Posts
Дні ведаў – праграма
17 Май 2017

Дні ведаў – праграма

20 і 21 траўня 2017

17 Май 2017

19-21 траўня 2017 ў Мінску ў супрацоўніцтве з Інстытутам Гёте пройдзе фестываль электроннай музыкі і медыямастацтва Unsound Dislocation X Mental Force, у якім возьмуць удзел замежныя і беларускія музыкі і відэа-артысты. Апроч музычных выступаў і аўдыё-візуальных інсталяцый, 20 і 21 траўня вас чакае лекцыйна-дыскусійная праграма.

Дні ведаў:

20 ТРАЎНЯ

14:00 – 18:00
Goethe-Institut Minsk (вул.Харужай 25/3)

14:00 — Лекцыя Ігара Капко: «Модульныя сінтэзатары ў сучаснай музыцы»

16:00 — Дыскусія: Locations & Dislocations

21 ТРАЎНЯ

15:00 – 17:00
PUNKT (вул. Кастрычніцкая, 23а)

15:00 — Лекцыя Наталлі Нямковай: «Інтэрактыўныя тэхналогіі як магчымасць вырашэння культурных канфліктаў»

16:00 — Лекцыя-перформанс Волі Сасноўскай: «burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke»


Лекцыя: “Модульныя сінтэзатары ў сучаснай музыцы”.


koala-modular

Электронны музыка і саўнд-дызайнер (Radiokoala) распавядзе пра сённешні стан модульнай індустрыі, новых трэндах і распрацоўках, пра магчымасці гэтых нязвыклых музычных прыладаў, якія стварылі вакол сябе субкультуру аднадумцаў і вызначылі вектар развіцця музыкі на некалькі дзесяцігоддзяў. Ігар таксама пакажа, як менавіта ён выкарыстоўвае модульныя сінтэзатары ў лайв-выступах, а ўдзельнікі паспрабуюць самастойна зрабіць на сінтэзатары цікавыя гукі.


Дыскусія: Locations & Dislocations


unsoundmentalforce

Арганізатары музычных фэстаў з Польшчы і Беларусі абмяркуюць актуальныя пытанні ўзаемадзеяння лакальных, рэгіянальных і глабальных музычных сцэн.

Удзельнікі: Мэт Шульц і Малгажата Плыса (Unsound Festival), Енджэй Дандзіла (Up To Date Festival), каманда Mental Force Festival.

Мадэратар: Аляксандр Карнейчук (34mag.net)

Мова: англійская (з перакладам), беларуская, руская.


Лекцыя Наталлі Нямковай: “Інтэрактыўныя тэхналогіі як магчымасць вырашэння культурных канфліктаў”


oleni

Наталля Нямкова, прадстаўніца архітэктурнай суполкі Monogroup раскажа пра тое, як дадзеныя сацыяльных даследванняў пры дапамозе Processing можна трансфармаваць у інтэрактыўную гульню.

Мова: руская, англійская.


Лекцыя-перформанс Волі Сасноўскай: “burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke”


17880633_1661480570530493_2701129730150425435_o

Мастачка разгледзіць розныя прасторы і вымярэнні свята і іх перасячэнні. Пункты напружання і сувязі паміж адпачынкам і працай, забавай і нудой, задавальненнем і гвалтам, цялесным перажываннем і відовішчам, рэвалюцыйнасцю і камерцыялізацыяй. Ад афіцыйных савецкіх і пост-савецкіх урачыстасцяў да рэйваў.

 

Музычная праграма фестывалю

 

Фестываль Unsound Dislocation X Mental Force праходзіць пры падтрымцы Інстытута імя Гёте ў Мінску, Інститута Адама Міцкевича, Польскага Інстытута ў Мінску, Пасольства Французскай Рэспублікі ў Беларусі.

Афіцыйны гатэль фестывалю — “Гарні”. Партнёры: «АЖУР Груп», DJShop.by, канферэнцыя Create IT!, таксі Next App

More Posts
Дни знаний – программа
16 Май 2017

Дни знаний – программа

20 и 21 мая 2017

16 Май 2017

19-21 мая 2017 в Минске в сотрудничестве с Институтом Гёте пройдёт фестиваль электронной музыки и медиаискусства Unsound Dislocation X Mental Force, в котором примут участие зарубежные и белорусские музыканты и видео-артисты. Помимо музыкальных выступлений и аудио-визуальных инсталляций, 20 и 21 мая вас ожидает лекционно-дискуссионная программа.

Дни знаний:

20 МАЯ

14:00 – 18:00
Goethe-Institut Minsk (ул.Хоружей 25/3)

14:00 — Лекция Игоря Копко: «Модульные синтезаторы в современной музыке»

16:00 — Дискуссия: Locations & Dislocations

21 МАЯ

15:00 – 17:00
PUNKT (ул. Октябрьская, 23а)

15:00 — Лекция Натальи Немковой: «Интерактивные технологии как возможность решения культурных конфликтов»

16:00 — Лекция-перформанс Оли Сосновской: «burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke»


Лекция: “Модульные синтезаторы в современной музыке”.


koala-modular

Электронный музыкант и саунд-дизайнер Игорь Копко (Radiokoala) расскажет о положении дел в модульной индустрии на сегодняшний день, новых тенденциях и разработках, о возможностях этих необычных музыкальных инструментов, создавших вокруг себя субкультуру единомышленников и определяюших вектор развития музыки в течение нескольких десятилетий. В ходе встречи Игорь также покажет, как именно он использует модульный синтезатор в своих лайв-выступлениях, а участники попробуют самостоятельно извлечь из синтезатора интересные звуки.


Дискуссия: Locations & Dislocations


unsoundmentalforce

Организаторы музыкальных фестивалей из Польши и Беларуси обсудят актуальные вопросы взаимодействия локальных, региональных и глобальных музыкальных сцен.

Участники: Мэт Шульц и Малгожата Плыса (Unsound Festival), Енджей Дондзилло (Up To Date Festival), команда Mental Force Festival.

Модератор: Александр Корнейчук (34mag.net)

Язык дискуссии: английский, с переводом, белорусский, русский.


Лекция Натальи Немковой: “Интерактивные технологии как возможность решения культурных конфликтов”


oleni

Наталья Немкова, представительница архитектурного сообщества Monogroup расскажет о том, как данные социальных исследований можно превратить в интерактивную игру при помощьи Processing.

Язык: русский, английский.


Лекция-перформанс Оли Сосновской: “burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke”


17880633_1661480570530493_2701129730150425435_o

Художница рассмотрит различные пространства и измерения праздника и их пересечения. Точки напряжения и связи между отдыхом и работой, развлечением и скукой, удовольствием и насилием, телесным переживанием и зрелищем, революционностью и коммерциализацией. От официальных советских и пост-советских торжеств к рэйвам.

Язык: русский.

 

Музыкальная программа фестиваля

 

Фестиваль Unsound Dislocation X Mental Force проходит при поддержке Института имени Гёте в Минске, Института Адама Мицкевича, Польского института в Минске, Посольства Французской Республики в Беларуси.

Официальный отель фестиваля — Гарни. Партнёры: «АЖУР Групп», DJShop.by, конференция Create IT!, такси Next App

More Posts